Ontwerp therapeutische tuin

Basisprincipes

De laatste tijd krijgt de tuin en ook het weldadig effect ervan, veel aandacht. Ook in zorgcentra is gebleken dat groen voor alle gebruikers helend kan zijn.

Samen met de zorginstelling brengen we aandachtig  de noden, wensen en behoeften van de bewoners, het zorgpersoneel, de bezoekers en alle betrokkenen in kaart. Hierna kijken we samen met de zorginstelling hoe groen hieraan tegemoet kan komen. 

We ontwerpen  samen met de gebruikers hun tuin. Deze methode, participatief ontwerpen op basis van evidence based design,  is internationaal erkend als de meest succesvolle werkwijze voor de integratie en acceptatie van therapeutisch groen binnen de zorg.

Het leidt tot een groot eigenaarschap bij de gebruikers: het is hun tuin, door hen ontworpen. Ze herkennen er zich volledig in en voelen zich er thuis. 

Therapeutisch groen

Niet alleen de buitentuin werkt therapeutisch, ook het groen binnen heeft een weldoend effect.  We onderzoeken, in samenspraak met alle betrokkenen van de voorziening, welk groen past in de tussenruimtes, binnen of op het balkon


Praktisch

Samen met de bewoners, personeelsleden, bezoekers gaan we in gesprek op zoek naar de noden en behoeften.  De betrokkenen krijgen allemaal inspraak op hun maat.  We gaan actief op zoek naar samenwerkingsverbanden.  We kunnen ook helpen  bij het zoeken naar menselijk en financieel kapitaal.  Het uitgangspunt is dat we werken vanuit het pricipe 'samen met en voor'

Voor grotere projecten werken we samen met een tuinarchitect.   De prijs is afhankelijk van het project.

Een ervaring uit het werkveld

"Katrien heeft meer structuur gebracht en ons op weg gezet met het project 'Onzen hof''. Ze betrok  bewoners, bezoekers, personeel en vrijwilligers.  Daardoor kreeg de werkgroep 'groenzorg' meer  draagkracht. Er zijn intussen al een aantal  zaken gerealiseerd: een kleurrijke beplanting aan de voordeur, een aanplantingsplan voor een bloemenborder en bollen in de gazons. Met de werkgroep en vrijwilligers wordt binnenkort een plantdag georganiseerd."


Martien Ameye - werkgroep Groenzorg Regina Coeli Brugge